Handelsvirksomhed med egne klimavenlige produkter sælges

Reference ID

30-207

Branche

Handelsvirksomhed

Geografi

Midtjylland

Salgspris

X

Beskrivelse

Virksomheden er en handelsvirksomhed med egne produkter, som produceres hos underleverandører i udlandet og i Danmark. Produktet har værdifulde egenskaber i forhold til bæredygtighed og miljøforbedringer.

Kundegruppen er primært kunder indenfor landbrugssektoren, og produktet har en særdeles positiv påvirkning på kundegruppens generelle klimapåvirkning og på sektorens arbejdsbyrde generelt. Produktet er et 100% naturprodukt, som anvendes af kundegruppen i det daglige arbejde. Der er god økonomi for kunden også, så alle salgsargumenter ligger lige for.

Virksomheden har konkurrenter, men har som den eneste fået testet produktets egenskaber hos relevante testhuse i ind- og udland, og disse testresultater viser et markant bedre udbytte for kundegruppen end hos tilsvarende konkurrenter.

Virksomheden er nu klar til en større ekspansion, primært internationalt, men også på det danske hjemmemarked.

Virksomheden drives i dag som en enkeltmandsvirksomhed i selskabsform og laver en EBITDA på ca. 800 TDKK efter driftsherreaflønning på ca. 750 tDKK. Der er indgået flere aftaler med forhandlere på udvalgte udenlandske markeder. Indtjeningspotentialet er på et særdeles lukrativt niveau for den rette person eller organisation. Selskabet har en DB1 på ca. 75%, så den øgede salgsindsats vil virkelig medføre en markant forbedret udvikling på bundlinjen.

Foretrukken køberprofil

Den rette køber er en person eller organisation, som har kendskab til landbrugsbranchen og til udvikling af internationalt salg.

Virksomheden har pt. 2 nye produkter under udvikling og et indarbejdet produkt, hvorfor den er meget velegnet til 1) ekspansion med yderligere relevante produkter til kundegruppen og/eller 2) passe ind i en eksisterende virksomhed, hvor produktet/erne vil være et værdifuldt supplement til eksisterende portefølje.

Virksomheden er flytbar, og kan erhverves uden medfølgende forpligtelser til hovedsædet. Der er et eksternt lejemål med lagerfaciliteter, som kan flyttes over tid.

Købesum

Salget sker i forbindelse med et planlagt generationsskifte.

Overtagelsesmodellen er fleksibel forstået på den måde, at

  1. Køber kan overtage virksomheden 100% uden at nuværende ejer er involveret kapitalmæssigt og indsatsmæssigt udover normal overdragelse.
  2. Køber overtager en aftalt ejerandel nu, og med aftale om afkøb af resterende ejerandel indenfor en nærmere aftalt periode.

Ved model 1 er Sælger villig til at afhænde virksomheden for et fast beløb på 5.0 mDKK. for anparterne i selskabet med korrektion af udsving i nettorentebærende gæld inkl. likvider og binding i arbejdskapitalen. Selskabet leveres med en egenkapital på DKK 80.000.

Ved model 2 vil udgangspunktet være en noget højere valuation alt efter model og earn-out struktur, og indeholde nogle bestemmelser omkring værdisætningen på afkøb af sidste ejerandel baseret på stedfunden udvikling i indtjeningen.

Her sætter vi fokus på dig

Her sætter vi fokus på dig