Konsulenthus-ydelser til tekniske afdelinger

Reference ID

30-205

Branche

Konsulentvirksomhed

Geografi

Landsdækkende (Danmark)

Salgspris

X

Beskrivelse

Virksomheden er et konsulenthus, som primært leverer sine ydelser til tekniske afdelinger indenfor kommuner, forsyningsvirksomheder og tekniske virksomheder generelt. Konsulenthuset har udført opgaver over hele landet.

Konsulenthusets opgaver er primært ledersparring og længerevarende rådgivningsforløb med det mål at skabe rammerne for udvikling af nye effektive kulturer. Ydelserne sker med udgangspunkt i anerkendte profileringsredskaber, og anvendelsen heraf kræver en certificering hos rettighedshaver.

Virksomheden ønskes overdraget som et led i et planlagt generationsskifte.

Konsulenthuset drives i dag i selskabsform, og opgaver udføres af indehaveren selv samt en række konsulenter, som er tilknyttet på freelance basis. Kapitalbinding og faste omkostninger er på et særdeles lavt niveau.

Placeret i region Midtjylland, men er flytbar og kan i princippet drives i hele Danmark.

Nuværende ejer er indstillet på at deltage i processen i en nærmere aftalt periode. Overdragelsesmodel drøftes med relevante kvalificerede personer ud fra en omsætningsbestemt tilgang.

Vi søger en person(er), som har et ønske om at starte livet som selvstændig konsulent eller har et ønske om at udbygge sin eventuelt eksisterende konsulentvirksomhed, og som derfor ser denne platform med adgang til kunder, gode referencer og systematiserede produkter som et ideelt udgangspunkt til at indfri dette ønske.

Her sætter vi fokus på dig

Her sætter vi fokus på dig