Nyt koncept skal hjælpe ejere af mindre virksomheder når nøglerne skal overdrages.

Dansk Ejerskifte er navnet på det nye koncept, som DealHaus står bag. Dansk Ejerskifte er en platform, der gør det lettere for ejere af mindre virksomheder at gennemføre en transaktion og som samtidig sikrer et bedre resultat. Et område, der hidtil ikke har haft den tilstrækkelige bevågenhed i markedet.

”Vi har set et behov og en efterspørgsel i markedet for en mere professionel måde at bistå ejere, der ønsker at sælge deres virksomhed. DealHaus har sammen med en række erfarne profiler skabt Dansk Ejerskifte, med et løfte om at hæve barren for den rådgivningsydelse som ejere af mindre virksomheder tilbydes når virksomheden skal sælges”, udtaler Palle Nørgaard, bestyrelsesformand og partner  i DealHaus.

Dansk Ejerskifte har fokus på virksomheder i værdispændet DKK 10-30 millioner.

Konceptet er bygget på ”ryggen” af den viden og erfaring som DealHaus har opbygget gennem snart 10 år som rådgivere på corporate finance ydelser til større virksomheder (primært virksomheder i værdispændet DKK 50-250 millioner).

”Vi må, grundet vores strategiske fokus, ofte sige ’Nej Tak’ til mulige opgaver relateret til salg af mindre virksomheder. DealHaus er gearet til større transaktioner, men vi har over tid konstateret, at ejerne af de mindre virksomheder tilsvarende har et behov for lignende rådgivningsydelser” siger Palle Nørgaard og fortsætter:

”Vi har derfor længe arbejdet med tanken om at skabe et selvstændigt koncept, der professionelt kan understøtte erfarne dealmakere når en mindre virksomhed står overfor et ejerskifte. Det har vi nu gjort og vi glæder os meget til at arbejde med det”.      

Der er et ukendt højt antal af mindre virksomheder, der hvert år skifter hænder i Danmark – og de kommende år vil der tilsvarende være et meget stort antal af mindre virksomheder, det vil have behov for at skifte ejer. Mange ved ikke, hvor de skal gå hen når salgstankerne melder sig – det vil Dansk Ejerskifte gøre noget ved.

”Vi vil gøre en positiv forskel for ejere af mindre virksomheder” udtaler ledende partner i Dansk Ejerskifte Angelica Weiss og fortsætter:

”For ejere af mindre virksomheder er det vigtigt, at de kan drive virksomheden uanfægtet af en igangværende salgsproces – men den direkte kontakt til en dedikeret rådgiver og den overordnede procestid er mindst lige så vigtig. Det har vi tænkt ind i Dansk Ejerskiftes forretningsgrundlag og processer. Ved at lade erfarne og lokalt forankrede rådgivere fokusere på at eksekvere transaktionen mens alt det procesrelaterede er centraliseret andetsteds gør Dansk Ejerskifte det nu muligt at forkorte den samlede procestid, men fortsat fastholde det høje kvalitets- og serviceniveau kendt fra de større transaktioner… Og i øvrigt i et omkostningsniveau, der er tilpasset målgruppen”.

Dansk Ejerskifte er et værditilbud, som markedet for salg af mindre virksomheder har haft behov for længe. Konceptet kombinerer værdien af at have en erfaren rådgiver til at eksekvere transaktionen med nødvendigheden af at have en administrationskapacitet, der tilsikrer en strømlinet og succesfuld proces.

De lokale rådgivere har typisk hver et geografisk område, som de dækker, og deres primære fokus er at få en transaktion afsluttet på de bedst mulige betingelser for virksomhedsejeren – mens alle de proces- og administrationsmæssige opgaver varetages og understøttes af DealHaus.

I Dansk Ejerskifte opbygges der løbende et omfattende kartotek af aktive købere og investorer, som ultimativt vil være med til at sikre kortere tid fra igangsættelse af processen til endelig underskrift. Gennem en fortrolig og personlig kvalificering af køberkartotekets investeringsprofiler gør konceptet det muligt at identificere og kontakte det rette køberfelt både hurtigere og mere præcist end hidtil.

Angelica Weiss afslutter:  ”Salgsprocesser tager typisk 9-12 måneder – også for de mindre virksomheder, men det er vores klare målsætning at kunne bringe dette ned til mindre end et halvt år, uden at gå på kompromis med kvaliteten. Vi kalder det momentum og mest af alt ønsker vi at sætte fokus på, at Dansk Ejerskifte bringer professionel M&A-rådgivning ned i øjenhøjde til glæde og gavn for ejerne af de mindre virksomheder.”


Yderligere information:

Angelica Weiss

Ledende partner

Tlf. 61 27 00 99

angelica@danskejerskifte.dk

Her sætter vi fokus på dig