Dansk Ejerskifte har rådgivet KP Consulting ved salget til tyske Orban Consulting

Dansk Ejerskifte har rådgivet ingeniørvirksomheden KP Consulting ved salget til tyske Orban Consulting Holding GmbH.

KP Consulting er et rådgivende ingeniørhus, som blev etableret i 2006 og har 9 medarbejdere i form af konsulenter samt selvstændige underleverandører. KP Consultings primære kundesegment er centreret omkring jernbane- og togdrift, hvor virksomheden har stærke kompetencer inden for Project Management, Quality Assurance samt tekniske projektkompetencer alt sammen udført af erfarne ingeniørspecialister.

Orban Consulting er et internationalt konsulenthus indenfor ingeniørbranchen især bilindustrien. Orban Consulting blev etableret i 2014 og har i dag over 30 medarbejdere fordelt på kontorer i Tyskland, Polen, Holland og Ungarn og nu også i Danmark. Orban Consulting har bred viden inden for branchen og udøver konsulentydelser i alt fra strategi, restrukturering og Project Management.

Det er planen, at KP Consulting i Aarhus bliver hovedsæde for Orban Consultings aktiviteter på det nordiske marked, og derudover skal der udvikles et kompetencecenter for jernebane- og vindindustrien, som skal supportere hele organisationen. Den nordiske branch vil løbende blive tilpasset til at rumme denne aktivitet også.

Klaus Pedersen fortsætter som direktør for KP Consulting og vil stadig have kontakten med alle kunder og samarbejdspartnere. Salget er sket i forbindelse med et planlagt og veletableret generationsskifte, så KP Consulting kan fortsætte sine aktiviteter i årene fremover.

Her sætter vi fokus på dig